Paskelbta: 2020-10-01 10:15:55 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Rugsėjo 30 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-10-01 10:15 CEST --
OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Rugsėjo 30 d. –  9,7914 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Rugsėjo 30 
d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Rugsėjo 30 
d.  – 100 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2020 m. Rugsėjo 30
 d. – 178728 vnt.

 

         Orion Asset Management