Paskelbta: 2020-09-30 20:30:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pusmečio informacija

AB “Žemaitijos pienas“ 2020 m. pirmojo pusmečio informacija

AB „Žemaitijos pienas“ pateikia 2020 m. pirmojo pusmečio informaciją, kurią sudaro finansinių metų pirmojo pusmečio finansinių neaudituotų ataskaitų rinkinys, konsoliduotasis pusmečio pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas.

Gintaras Keliauskas

+ 370 444 22008


Priedai


ŽP atsakingų asm. patvirtinmas 2020 06.pdf
ŽP konsolid. pranešimas 202006 Lt.pdf
ŽP Fin ataskaitų rinkin. 2020 LT.pdf