Paskelbta: 2020-09-30 15:22:34 CEST
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

Įgyvendintas sandoris dėl „INVL Baltic Real Estate” priklausančios verslo centro „Vilniaus vartai“ dalies pardavimo

Kaip informavo specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”), 2020 m. rugsėjo 28 d. buvo sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su UAB Eastnine Lithuania priklausančia įmone UAB Tvarus projektas, juridinio asmens kodas 305611411, dėl Bendrovei ir jos dukterinei įmonei UAB „Proprietas“ priklausančio nekilnojamojo turto – dalies verslo centro „Vilniaus vartai“, esančio adresais: Gynėjų g. 14, A. Tumėno g. 4 ir A. Tumėno g. 6, Vilnius, pardavimo.

2020 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė skelbia apie įgyvendintą Bendrovei ir jos dukterinei įmonei UAB „Proprietas“ priklausančio nekilnojamojo turto – dalies verslo centro „Vilniaus vartai“, esančio adresais: Gynėjų g. 14, A. Tumėno g. 4 ir A. Tumėno g. 6, Vilnius, pardavimo sandorį.

Sandorio vertė – 20 mln. eurų. Vertinama, kad jo įtaka „INVL Baltic Real Estate“ pelnui 2020 m. sieks 4,4 mln. eurų, o Bendrovės grynųjų aktyvų vertei (GAV) vienai akcijai – 0,33 EUR. 2020 m. birželio 30 d. Bendrovės GAV akcijai buvo 1,8678 EUR. Už sandorį gauti pinigai bus naudojami Bendrovės investicinei veiklai, išmokoms akcininkams ir Bendrovės turimoms paskoloms sumažinti.

Bendrovės dalies nekilnojamojo turto portfelio pardavimo sandoris nedaro įtakos Bendrovės akcininkų teisėms ir (arba) pareigoms ar Bendrovės veiklai.

Bendrovė papildo 2020 m. kovo 10 d. paskelbtą viešai neatskleistos informacijos pranešimą „Dėl „INVL Baltic Real Estate” skolinto kapitalo lygio“ nurodant, kad naudojant 2020 metų rugsėjo 30 d. preliminarius duomenis, šio pranešimo paskelbimo metu „INVL Baltic Real Estate“ paskolų ir nekilnojamojo turto santykis siekia apie 63 proc.

Bendrovė informuoja, kad minėtas santykis pažeistas, nes po IBC verslo centro bei verslo centro „Vilniaus vartai”  pardavimo sumažėjo „INVL Baltic Real Estate“ valdomas nekilnojamasis turtas, tačiau jį pakeitė daug likvidesnis turtas - pinigai.

Bendrovės valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“ imasi priemonių ir rengia veiksmų planą, kurį įgyvendinus būtų pašalintas šis Bendrovės paskolų ir nuosavo kapitalo santykio neatitikimas.

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovės akcininkų interesai ir teisės nėra pažeistos, nes investuotojų rizika, mažesnio likvidumo nekilnojamąjį turtą pakeitus aukštesnio likvidumo turtu (pinigais), sumažėjo.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ už 20 mln. eurų pardavė jai priklausančio verslo centro „Vilniaus vartai“ 7,2 tūkst. kvadratinių metrų dalį, kurią įsigijo „Eastnine Lithuania“ valdoma įmonė „Tvarus projektas“. Iš sandorio gautos lėšos galės būti bus panaudotos esamų paskolų mažinimui, išmokoms „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams bei galimoms naujoms investicijoms į nekilnojamąjį turtą.

Vertinama, kad jo teigiama įtaka „INVL Baltic Real Estate“ pelnui 2020 m. sieks 4,4 mln. eurų, o bendrovės grynųjų aktyvų vertei (GAV) vienai akcijai – 0,33 euro. 2020 m. birželio pabaigoje „INVL Baltic Real Estate“ GAV akcijai buvo 1,87 euro.

„Savo versle siekiame nuosekliai kurti ilgalaikę vertę investuotojams, efektyviai valdydami turtą bei nuolat ieškodami rinkoje atsirandančių galimybių. Šis sandoris patvirtina, jog sprendimas 2016 metų pradžioje įsigyti „Vilniaus vartų“ verslo centro dalį buvo teisingas, o atliktas turto pertvarkymo ir klientų pritraukimo procesas sėkmingas ir kokybiškas. Tai leido ne tik  padidinti „INVL Baltic Real Estate“ akcijų vertę, bet ir uždirbti investuotojams reikšmingą grąžą“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

Jo teigimu, per pastaruosius kelerius metus, nuo 2016 m. pavasarį pasibaigusio viešo akcijų siūlymo šio pastato įsigijimo finansavimui iki 2020 m. rugsėjo, pardavus „Vilniaus vartų“ verslo pastato dalį, „INVL Baltic Real Estate“ investuotojams uždirbo iš šio objekto 11 mln. eurų. Neužskolinta vidinė grąžos norma (angl. IRR) sudaro apie 18 proc.

„Vertinant ateities perspektyvas, toliau dirbame su esamo turto vystymu ir jo vertės didinimu. Taip pat esame pasirengę investuoti į nestandartinius, kūrybiškus sprendimus, kurie padėtų uždirbti didelę grąžą investuotojams ir plėsti nekilnojamo turto valdymo verslą“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.

Sostinės Gynėjų gatvėje esančio „Vilniaus vartų“ verslo centro nuomai skirtas plotas siekia 7,2 tūkst. kv. metrų, o jo užimtumas 2020 m. viduryje buvo 95 proc.

Teisiniais klausimais dėl šio sandorio pardavėją konsultavo advokatų kontora „WINT“.

2015 m. „Vilniaus vartų“ verslo pastato įsigijimui NASDAQ Vilnius biržoje listinguojama investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ išleido 10,071 mln. eurų vertės viešai platinamą akcijų emisiją. Naujoji emisija buvo skirta ne tik finansuoti „Vilniaus vartų“ pastato įsigijimui, bet ir subalansuoti skolinto bei nuosavo kapitalo santykį prieš tampant uždaro tipo investicine bendrove.

Po sandorio „INVL Baltic Real Estate“ valdomą nekilnojamojo turto portfelį sudaro turtas Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatai Senamiestyje Vilniaus gatvėje, taip pat Šiaurės miestelyje, „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksas šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas šių metų birželio pabaigoje siekė nuo 69 iki 100 proc., „INVL Baltic Real Estate“ valdomo turto plotas buvo 33,9 tūkst. kv. m, vertė – 38,9 mln. eurų.

Nuo savo įsteigimo (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com