Publicēts: 2020-09-30 15:15:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

ATGĀDINĀJUMS: AB „Ignitis Grupė“ akciju publiskais piedāvājums no 21. septembra līdz 1. oktobrim

Rīt ir pēdējā akciju publiskā piedāvājuma diena, pirkšanas uzdevumu pieņemšana līdz 13:00

NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI, TIEŠI VAI NETIEŠI, PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, KANĀDĀ, AUSTRĀLIJĀ, DIENVIDĀFRIKĀ, JAPĀNĀ VAI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS. IR PIEMĒROJAMI ARĪ CITI IEROBEŽOJUMI. LŪDZU, SKATĪT SVARĪGO PAZIŅOJUMU BIRŽAS ZIŅAS BEIGĀS.

Nasdaq Vilnius no 2020.gada 21. septembra līdz 1. oktobrim notiks AB “Ignitis Grupė” akciju izsole sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros Lietuvā, Latvijā un Igaunijā privātajiem ieguldītājiem.

Institucionālie ieguldītāji var iesniegt savus uzdevumus cenas diapazonā no EUR 22,50 līdz EUR 28,00 par vienu akciju tieši izsoles organizētājiem:

J.P. Morgan:

Nicolas Skaff, +44 020 7134 0551, nicolas.skaff@jpmorgan.com
Thomas Schweigl, +44 207 134 1440, thomas.schweigl@jpmorgan.com

Morgan Stanley:

James Manson-Bahr, +44 20 7425-3672, James.Manson-Bahr@morganstanley.com
Marco Guarino, +44 20 7425-7057, Marco.Guarino@morganstanley.com

Swedbank:

Renatas Žeknys, +37052582295, Renatas.Zeknys@swedbank.lt
Andres Suimets, +3726131657, Andres.Suimets@swedbank.ee

Kepler Cheuvreux:

Benjamin Tran, +33 1 70 81 57 97, btran@keplercheuvreux.com
Valentine Fromentin, +33 1 53 65 36 43, vfromentin@keplercheuvreux.com

UBS :

Francois Olivier-Mercier, +44 77683 58042, francois-olivier.mercier@ubs.com
Alice Nebuloni, +44 78253 86640, alice.nebuloni@ubs.com |

BofA Securities:

Christian Cabanne, +44 (0) 20 7995 3700, christian.cabanne@bofa.com
Andrew Briscoe, +44 (0) 20 7995 3700, andrew.briscoe@bofa.com

 

Piedāvātais akciju daudzums ir 20 901 503.

Informējam, ka gadījumā, ja kopējais parakstītais akciju skaits būs lielāks  par maksimālo piedāvāto akciju skaitu, akciju savietošana tiks noteikta balstoties uz prospektā aprakstītajiem noteikumiem.

Vērtspapīri tiek izsolīti eiro valūtā. Privātie ieguldītāji iesniegs savus pirkšanas uzdevumus par maksimālo cenu līdz EUR 28,00 par vienu AB “Ignitis Grupė” akciju. Galīgā cena par akciju tiks paziņota 2020.gada 2. oktobrī vai ap to un privātajiem ieguldītājiem tā nebūs augstāka par EUR 28,00.

Izsoles periods, kura laikā tiks pieņemti pirkšanas  uzdevumi, ir no 2020. gada 21. septembra līdz 1. oktobrim:

2020. gada 21. septembrī no 12:00 līdz 16:00.

No 2020. gada 22. septembra līdz 30. septembrim no 09:00 līdz 16:00.

2020.gada 1. oktobrī no 09:00 līdz 13:00.

 

Izsoles uzdevumu savietošana notiks līdz 2020. gada 5. oktobra plkst. 16:00.

Visi norādītie laiki ir norādīti  EEST laika zonā.

 

Norēķinu datums Lietuvas, Latvijas un Igaunijas ieguldītājiem ir 2020. gada 6. oktobris.

Izsoles noteikumi pieejami pielikumā, savukārt AB “Ignitis Grupė” akciju prospekts, kas sagatavots sabiedrības  akciju publiskajam piedāvājumam un to iekļaušanai tirdzniecībai Nasdaq Vilnius biržā, ir pieejams šeit.

SVARĪGS PAZIŅOJUMS:

Šis paziņojums nav paredzēts izplatīšanai  Amerikas Savienoto Valstu ziņu dienestos  vai izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Japānā, Dienvidāfrikā vai Austrālijā, vai citviet, kur šāda izplatīšana nav atļauta.

Noteiktās jurisdikcijās šī paziņojuma un citas informācijas saistībā ar AB „Ignitis grupė“ (Uzņēmums) izplatīšana var būt ierobežota ar likumu. Personām, kuru rīcībā nonāk šis paziņojums vai cita šāda informācija, ir jābūt informētiem un jāievēro attiecīgie ierobežojumi.

Ar šo paziņojumu vai saistībā ar to netiek piedāvāts vai aicināts iegādāties Uzņēmuma vērtspapīrus. Jebkurš vērtspapīru publiskais piedāvājums, kas minēts šajā paziņojumā, veikts pamatojoties tikai uz informāciju, kas ietverta Uzņēmuma publicētajā prospektā (Prospekts) saistībā ar Uzņēmuma  akciju sākotnējo publisko piedāvājumu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kā arī saistībā ar Uzņēmuma akciju iekļaušanu tirdzniecībai AB Nasdaq Vilnius un London Stock Exchange Plc regulētajos  tirgos. Prospekts pieejams Uzņēmuma mājaslapā (www.ignitisgrupe.lt).  Papildus, vienīgi informācijas nolūkiem, Prospekts ir publicēts angļu valodā un kopā ar Prospekta  kopsavilkumu, kas tulkots lietuviešu, latviešu un igauņu valodā, ir pieejams Uzņēmuma mājaslapā (www.ignitisgrupe.lt).

Šajā paziņojumā minētie vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar ASV 1933. gada Vērtspapīru likumu, un tos nedrīkst piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot gadījumus, kad uz tiem attiecas atbrīvojums, vai darījumus, uz kuriem neattiecas Vērtspapīru likuma reģistrācijas prasības.  Amerikas Savienotajās Valstīs vērtspapīru publiskais piedāvājums netiks veikts.Nasdaq Baltic
Transaction Services


+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic Exchange ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


Rules of the Subscription Process_Ignitis_Final_approved.pdf