Avaldatud: 2020-09-30 15:15:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

MEELDETULETUS: AB „Ignitis Grupė“ aktsiate esmane avalik pakkumine 21. septembrist 1. oktoobrini 2020

Homme on IPO viimane päev - märkimiskorralduste esitamine kuni kl 13:00 EEST

EI OLE MÕELDUD LEVITAMISEKS EGA AVALDAMISEKS, OTSESELT EGA KAUDSELT, TERVIKUNA EGA OSALISELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, KANADAS, AUSTRAALIAS, LÕUNA-AAFRIKAS, JAAPANIS EGA ÜHESKI TEISES RIIGIS, KUS LEVITAMINE VÕI AVALDAMINE OLEKS EBASEADUSLIK. MUUD PIIRANGUD VÕIVAD KOHALDUDA. PALUN VAADATA TÄHTSAT TEADAANNET BÖRSITEATE LÕPUS.

Nasdaq Vilnius viib läbi AB “Ignitis Grupė” aktsiate oksjoni seoses aktsiate avaliku pakkumisega Läti, Leedu ja Eesti jaeinvestoritele 21. septembrist kuni 1. oktoobrini 2020. a

Institutsionaalsed investorid saavad oma märkimiskorraldused, hinnavahemikus 22.50 eur kuni 28.00 eur aktsia kohta, esitada otse korraldajale:

 

J.P. Morgan:

Nicolas Skaff, +44 020 7134 0551, nicolas.skaff@jpmorgan.com
Thomas Schweigl, +44 207 134 1440, thomas.schweigl@jpmorgan.com

Morgan Stanley:

James Manson-Bahr, +44 20 7425-3672, James.Manson-Bahr@morganstanley.com
Marco Guarino, +44 20 7425-7057, Marco.Guarino@morganstanley.com

Swedbank:

Renatas Žeknys, +37052582295, Renatas.Zeknys@swedbank.lt
Andres Suimets, +3726131657, Andres.Suimets@swedbank.ee

Kepler Cheuvreux:

Benjamin Tran, +33 1 70 81 57 97, btran@keplercheuvreux.com
Valentine Fromentin, +33 1 53 65 36 43, vfromentin@keplercheuvreux.com

UBS :

Francois Olivier-Mercier, +44 77683 58042, francois-olivier.mercier@ubs.com
Alice Nebuloni, +44 78253 86640, alice.nebuloni@ubs.com |

BofA Securities:

Christian Cabanne, +44 (0) 20 7995 3700, christian.cabanne@bofa.com
Andrew Briscoe, +44 (0) 20 7995 3700, andrew.briscoe@bofa.com

 

Pakutavate aktsiate arv on 20 901 503.

Ülemärkimise korral toimub aktsiate jaotus vastavalt Prospektile.

Väärtpaberi oksjoni valuuta on euro. Jaeinvestor esitab märkimiskorralduse maksimaalse märkimishinnaga 28.00 eurot AB “Ignitis Grupė” aktsia kohta. Lõplik hind tehakse teatavakse 02. oktoobril 2020. a  või sellele ligilähedasel kuupäeval ning ei saa olema jaeinvestoritele kõrgem kui 28 eurot.

Oksjon, mille vältel kogutakse märkimiskorraldused, kestab 21. septembrist kuni 1. oktoobrini 2020 a.

Oksjon on avatud 21. septembril kella 12:00 kuni 16:00;

22. septembrist kuni 30. septembrini kella 09:00 kuni 16:00;

viimasel päeval 1. oktoobril 2020a on oksjon avatud kella 09:00 kuni kella 13:00.

 

Tehingute sobitamine toimub kuni 5. oktoober 2020. a kell 16:00.

Kõik kellaajad on toodud EEST ajas.

 

Tehingu väärtuspäev Eesti, Läti, Leedu investoritele on 6. oktoober 2020. a.

Oksjoni reeglid on kättesaadavad käesoleva teate manusest. AB “Ignitis Grupė” aktsiate avaliku pakkumise ja Nasdaq Vilniuse börsile kauplemisele võtmise prospekt on leitav siit.

 

Tähtis teadaanne:

Käesolev teadaanne ei ole mõeldud jagamiseks Ameerika Ühendriikidesse newswire teenuse kaudu ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis, Lõuna-Aafrikas ega Austraalias ega mujal, kus selline levitamine oleks mittekohane.

Selle teadaande või muu informatsiooni jagamine seoses AB-ga „Ignitis grupė“ (Ettevõte) võib olla teatud jurisdiktsioonides seadusega piiratud. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne või muu sellega seonduv informatsioon satub, on kohustatud end kurssi viima selliste piirangutega.

Käesolev teavitus ei kujuta endast pakkumist ega kutset Ettevõtte väärtpaberite omandamiseks. Igasugune väärtpaberite pakkumine avalikkusele, millele käesolev teavitus viitab, põhineb üksnes informatsioonil, mis sisaldub prospektis („Prospekt“), mis avalikustatakse Ettevõte poolt seoses planeeritud aktsiate esmase avaliku pakkumisega Lätis, Leedus ja Eestis, samuti aktsiate kauplemisele võtmisega reguleeritud turgudel, mida korraldavad AB Nasdaq Vilnius ja London Stock Exchange Plc. Prospekt on kättesaadav Ettevõtte veebilehel (www.ignitisgrupe.lt). Lisaks, ainult informatiivsetel eesmärkidel, on Prospekt avalikustatud inglise keeles koos kokkuvõttega, mis on tõlgitud leedu, läti ja eesti keelde, Ettevõtte veebilehel (www.ignitisgrupe.lt).

Käesolevas teavituses viidatud väärtpaberid ei ole registreeritud ja neid ei plaanita registreerida Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seaduse kehtiva redaktsiooni alusel ja neid ei ole lubatud pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega Ameerika Ühendriikide isikutele ilma nende registreerimiseta viidatud väärtpaberite seaduse alusel või registreerimata pakkumist võimaldava kohalduva erandita viidatud väärtpaberite seaduse alusel. Ameerika Ühendriikides ei viida läbi väärtpaberite avalikku pakkumist.

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.


Rules of the Subscription Process_Ignitis_Final_approved.pdf