Paskelbta: 2020-09-30 12:49:09 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 29 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-30 12:49 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 29 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,2664 50,7386 48,286 177065,9157
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0095 654,231 691,8904 676316,8061
INVL Baltijos fondas 33,3203 11,433871 0 191895,906922

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com