Paskelbta: 2020-09-30 09:30:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ pranešimas apie orientacinę akcijų siūlymo kainą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ar Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupės“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė 2020 m. rugsėjo 21 d. pranešė, kad nuo 2020 metų rugsėjo 21 d. iki spalio 1 d. vyks pirminis viešas „Ignitis grupės“ paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos) ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, kiekvienam atitinkant vieną Akciją (toliau – TDP, ir kartu su Akcijomis – Siūlomi vertybiniai popieriai), platinimo aukcionas (toliau – IPO ar Siūlymas). Siūlymo metu Akcijos ir TDP viešai siūlomi instituciniams investuotojams ir mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Siūlymo kainos ribos – nuo 22,50 Eur iki 28,00 Eur už Akciją ir TDP. Daugiau informacijos – šiame Bendrovės pranešime apie esminį įvykį (nuoroda).

Šiandien „Ignitis grupė“ skelbia orientacinę Siūlymo kainą, kuri yra ties 22,50 Eur už Akciją ir 22,50 Eur už TDP riba.

Ši orientacinė kaina nėra  galutinė „Ignitis grupės“ Siūlymo kaina. Mažmeniniai investuotojai, kaip ir iki šiol, savo pavedimus turi pateikti maksimalia 28,00 Eur už vieną Akciją kaina. Galutinė Siūlymo kaina, kaip ir numatyta Prospekte, bus nustatyta atsižvelgiant į paklausos formavimo procesą, kuris prasidėjo 2020 m. rugsėjo 21 d. 12.00 val. ir baigsis 2020 m. spalio 1 d. 13.00 val. mažmeniniams investuotojams ir 2020 m. spalio 1 d. 14.00 val. instituciniams investuotojams.

Pažymėtina, kad orientacinės Siūlymo kainos paskelbimas, kaip ir anksčiau paskelbta informacija apie IPO paraiškų knygos užpildymą, atitinka įprastinę kapitalo rinkų praktiką.

Daugiau informacijos rasite prisegtame pranešime. 

Priedas


AB „Ignitis grupė“ pranešimas apie orientacinę akcijų siūlymo kainą.pdf