Paskelbta: 2020-09-29 12:49:27 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 28 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-29 12:49 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 28 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,6591 4,3691 195,3233 177063,4631
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0171 11,1569 0 676354,4655
INVL Baltijos fondas 33,3427 0 130,663642 191884,473051

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com