Avaldatud: 2020-09-29 10:21:43 CEST
Mainor Ülemiste
Perioodiline teave

Mainor Ülemiste AS 2020.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud vahearuanne

Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas seisuga 30.06.2020 5365 tuhat eurot (30.06.2019: 5321 tuhat eurot) ja puhaskasum 3390 tuhat eurot (30.06.2019: 3447 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital 1. poolsaasta lõpu seisuga oli 111 747 tuhat eurot.

Kokku investeeriti 6 kuu eest hoonete ehitusse ja parendamisse 9 120 tuhat eurot.

Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli 1. poolaasta lõpu seisuga 146 900 tuhat eurot.

Mainor Ülemiste AS 2020.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Baltic veebilehel.

  

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tel: +372 504 1010

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


2020.aasta 6 kuu Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf