Paskelbta: 2020-09-28 11:55:55 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-28 11:55 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,6235 17,8435 248,6284 177254,4173
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0205 0 363,1156 676343,3086
INVL Baltijos fondas 33,1432 0 158,4898 192015,136693

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com