Paskelbta: 2020-09-28 08:30:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

PRIMINIMAS: AB „Ignitis Grupė“ pirminis viešas akcijų platinimas nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki spalio 01 d.

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS PRANEŠIMO PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

Nuo 2020 metų rugsėjo 21 dienos iki spalio 01 dienos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje vyks AB “Ignitis Grupė” pirminis viešas akcijų platinimo aukcionas, kurio metu akcijos bus viešai siūlomos mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Instituciniai investuotojai gali teikti pavedimus kainų ribose nuo 22.50 EUR/už akciją  iki 28.00 EUR/už akciją tiesiogiai aukciono organizatoriams:  

J.P. Morgan:

Nicolas Skaff, +44 020 7134 0551, nicolas.skaff@jpmorgan.com
Thomas Schweigl, +44 207 134 1440, thomas.schweigl@jpmorgan.com

 

Morgan Stanley:

James Manson-Bahr, +44 20 7425-3672, James.Manson-Bahr@morganstanley.com
Marco Guarino, +44 20 7425-7057, Marco.Guarino@morganstanley.com

Swedbank:

Renatas Žeknys, +37052582295, Renatas.Zeknys@swedbank.lt
Andres Suimets, +3726131657, Andres.Suimets@swedbank.ee

Kepler Cheuvreux:

Benjamin Tran, +33 1 70 81 57 97, btran@keplercheuvreux.com
Valentine Fromentin, +33 1 53 65 36 43, vfromentin@keplercheuvreux.com

UBS :

Francois Olivier-Mercier, +44 77683 58042, francois-olivier.mercier@ubs.com
Alice Nebuloni, +44 78253 86640, alice.nebuloni@ubs.com

BofA Securities:

Christian Cabanne, +44 (0) 20 7995 3700, christian.cabanne@bofa.com
Andrew Briscoe, +44 (0) 20 7995 3700, andrew.briscoe@bofa.com

Siūlomas akcijų kiekis  - 
20 901 503 akcijų

Informuojame, kad jei bendras pasirašytinų akcijų skaičius bus didesnis nei didžiausias parduodamų akcijų skaičius, alokacija bus vykdoma pagal prospekte aprašytas taisykles.

Mažmeniniai investuotojai savo pavedimus turi pateikti maksimalia 28.00 EUR/už vieną AB „Ignitis grupė“ akciją kaina.  Galutinė kaina už vieną akciją bus paskelbta apie spalio 02 dieną ir ji mažmeniniams investuotojams nebus didesnė nei 28.00 EUR/už akciją.

Visi Nasdaq Vilnius nariai, turintys prieigą prie "Genium INET" prekybos sistemos, gali dalyvauti aukcione, pateikdami savo klientų pavedimus. Narių sąrašas pateikiamas 
čia.

Pavedimai teikiami nuo rugsėjo 21 d. iki spalio 01 d.
Rugsėjo 21 d. – nuo 12:00 iki 16:00 val.
Nuo rugsėjo 22 d. iki rugsėjo 30 d.  - nuo 09:00 iki 16:00 val.
Spalio 01 d. – nuo 09:00 iki 13:00 val.

Sandorių sudarymas - iki 2020 m. spalio 05 d., 16:00 val.
Atsiskaitymų data Lietuvos, Latvijos ir Estijos investuotojams – 2020 m. spalio 06 d.

Aukciono taisyklės pateikiamos priede, o AB “Ignitis grupė” prospektas dėl viešo akcijų siūlymo bei įtraukimo į Nasdaq Vilnius reguliuojamą rinką pateikiamas čia.
 

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Šio pranešimo ir kitos su AB „Ignitis Grupė“ (toliau – Bendrovė) susijusios informacijos platinimas gali būti ribojamas įstatymais tam tikrose jurisdikcijose. Asmenys, pas kuriuos turėtų patekti šis pranešimas arba tokia kita informacija, turi tai žinoti ir tokių ribojimų laikytis.

Šiuo pranešimu arba dėl šio pranešimo nėra teikiamas joks siūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių. Bet koks šiame pranešime minimas vertybinių popierių viešas siūlymas teikiamas tik remiantis ta informacija, kuri yra prospekte (toliau – Prospektas), kurį Bendrovė paskelbė dėl pirminio viešo savo akcijų siūlymo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat dėl jų įtraukimo į prekybą ir prekybos jomis pradžios reguliuojamose rinkose AB Nasdaq Vilnius ir London Stock Exchange Plc ir su kuriuo galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje (www.ignitisgrupe.lt). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas yra paskelbtas anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių, latvių ir estų kalbas ir su šiais dokumentais bus galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje (www.ignitisgrupe.lt).

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.


Rules of the Subscription Process_Ignitis_Final_approved.pdf