Paskelbta: 2020-09-25 12:30:29 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-25 12:30 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,7761 0,0403 61,4263 177485,2022
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0233 5,9253 181,8556 676706,4242
INVL Baltijos fondas 33,2652 2,016521 57,991538 192173,626493

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com