Paskelbta: 2020-09-24 12:17:41 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-24 12:17 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,9352 0 354,7829 177546,5882
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1142 60,0985 850 676882,3545
INVL Baltijos fondas 33,5712 0 0 192229,601510

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com