Paskelbta: 2020-09-24 07:52:51 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Rugsėjo 23 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-09-24 07:52 CEST --
OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Rugsėjo 23 d. –  9,9101 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Rugsėjo 23 
d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Rugsėjo 23 
d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund  akcijų skaičius, 2020 m. Rugsėjo 23
 d. – 178828 vnt.

 

         Orion Asset Management