Paskelbta: 2020-09-23 15:46:12 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl finansavimo sutarties sudarymo su Europos investicijų banku

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. rugsėjo 23 d. pasirašė sutartį su Europos investicijų banku dėl 110 mln. eurų paskolos, skirtos išmaniųjų skaitiklių ir jų duomenų surinkimo bei valdymo IT sprendimams įgyvendinti.

Šia sutartimi papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių (garantijų, laidavimo, įkeitimo ir kitų) nėra numatyta.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt