Paskelbta: 2020-09-23 11:29:08 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ smulkiuoju akcininku V. Martikoniu

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupės“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. pasirašė taikos sutartį su AB „Ignitis gamyba“ akcininku V. Martikoniu, kuria šalys susitarė teisminę bylą pagal V. Martikonio ieškinį dėl AB „Ignitis gamyba“ teisingos akcijų kainos nustatymo, nagrinėjamą Vilniaus apygardos teisme (toliau – Teismas), baigti taikiai.

Taikos sutartimi  V. Martikonis atsisakė visų ieškinio reikalavimų ir įsipareigojo pateikti Teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo.

V. Martikoniui įvykdžius taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Bendrovė suteiks V. Martikoniui alokaciją 2020 m. rugsėjo 21 d. paskelbto „Ignitis grupės“ pirminio viešo akcijų siūlymo metu, t. y. užtikrins V. Martikoniui teisę į „Ignitis grupės“ minimalų akcijų skaičių, kuris apskaičiuotas   vadovaujantis 2020 m. kovo 17 d. Bendrovės ir smulkiųjų akcininkų atstovų pasirašyto taikos susitarimo sąlygomis (nuoroda).

2020 m. rugsėjo 23 d. nutartimi Teismas priėmė V. Martikonio pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir bylą dėl teisingos AB „Ignitis gamyba“ akcijų kainos nutraukė. Nutartis įsiteisės po 7 kalendorinių dienų.

 Bendrovė primena, kad informacija apie V. Martikonio ieškinį buvo paskelbta rugpjūčio 4 d.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt