Paskelbta: 2020-09-23 11:05:22 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-23 11:05 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,7209 3,5883 76,0179 177901,3711
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1301 12,8326 244,2246 677672,256
INVL Baltijos fondas 33,6707 3,742126 50,492194 192229,601510

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com