Publicēts: 2020-09-22 14:20:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

 Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.00 sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ

 Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.00 sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde informē, ka 2020.gada 22. septembrī plkst. 15.00 sasauktajai ārkārtas akcionāru sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 3 877 425 balsstiesīgās akcijas jeb 27,53 % no balsstiesīgā kapitāla, līdz ar to akcionāru sapulce nenotika kvoruma trūkuma dēļ.

Olainē, 2020. gada 22. septembrī

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com