Paskelbta: 2020-09-22 12:08:35 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-22 12:08 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,2492 2,0181 239,9476 177973,8007
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1750 618,8501 0,9543 677903,648
INVL Baltijos fondas 33,7919 0,851092 27,6879 192276,351578

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com