Paskelbta: 2020-09-21 13:11:34 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-21 13:11 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,2755 0 337,4597 178211,7302
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,2373 7,8604 25,2533 677285,7522
INVL Baltijos fondas 34,0184 0 129,620695 192303,188386

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com