Paskelbta: 2020-09-21 11:23:36 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020-09-21 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000612012
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB03032A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB03032A
Atsiskaitymo data 2020-09-23
Išpirkimo data 2032-02-12
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,3
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,200
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,247
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,270
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 47 400 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 20 000 000,00
Apyvarta, EUR 20 156 418,83

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.