Paskelbta: 2020-09-18 14:00:00 CEST
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2020 m. rugsėjo 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas:

1. Dėl LITGRID AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2020-2021 metams

Priimtas sprendimas:

„1.1. Audito įmone, kuri atliks 2020 - 2021 m. LITGRID AB bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“;

1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 197 472 eurų neįskaitant PVM atlyginimą už šio sprendimo 1.1 punkte nurodytas audito paslaugas (neviršijant 98 736 eurų neįskaitant PVM už kiekvienų finansinių metų audito paslaugas) atlikimą.“


LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė 
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu