Paskelbta: 2020-09-18 13:52:07 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-18 13:52 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,2877 292,1858 421,0825 178549,1899
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,2269 2,3682 210 677303,1451
INVL Baltijos fondas 34,2052 0 1,0177 192432,809081

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com