Paskelbta: 2020-09-17 14:47:00 CEST
Viada LT UAB
Tarpinė informacija

UAB „VIADA LT“ 2020 metų 1 pusmečio konsoliduota finansinė atskaitomybė (neaudituota) ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Vilnius, 2020-09-17 14:47 CEST --  

Per 2020 m. pirmą pusmetį įmonių grupė (toliau - Grupė), kurią sudaro UAB „VIADA LT“ ir AS „VIADA Baltija“, konsoliduota pardavimo apyvarta sudarė 310,45 mln. EUR.

Per šešis šių metų mėnesius Grupė uždirbo 0,5 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą.

Daugiau informacijos UAB Viada LT 2020-tų metų pirmo pusmečio konsoliduotame finansinių atskaitų rinkinyje (žr. priedus).

 

 

 

   

        

 

         Linas Vytautas Karlavičius
         Generalinis direktorius
         Tel. +370 5 219 0005


Konsoliduotas tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos (2020 m. I pusmetis).pdf