Paskelbta: 2020-09-17 11:41:56 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-17 11:41 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,1955 4,7369 319,8347 178678,0866
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1774 0 0 677510,7769
INVL Baltijos fondas 34,3185 5,682067 6,834354 192433,826781

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com