Paskelbta: 2020-09-16 12:33:41 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-16 12:33 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,213 3,7641 14,4281 178993,1844
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0646 2,3773 15,2595 677510,7769
INVL Baltijos fondas 34,3179 0 0 192434,979068

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com