Avaldatud: 2020-09-16 12:20:18 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

LHV Groupi uute allutatud võlakirjade tingimuslik noteerimine Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2020-09-16 12:20 CEST --

Tallinna börsi juhatus otsustas täna, 16. septembril 2020. a, rahuldada AS-i LHV Group taotluse ja noteerida tema kuni 25 000 allutatud võlakirja, ülemärkimise korral kuni 35 000 allutatud võlakirja (LHV Group allutatud võlakiri 20-2030, ISIN kood: EE3300001791) nimiväärtusega 1000 eurot Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et:

  • pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakutavad võlakirjad on kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

    

Loetletud tingimuste täitmisel on AS-i LHV Group allutatud võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks 01. oktoober, 2020. a. või sellele lähedane esimene võimalik kuupäev.

 

AS-i LHV Group prospekt, prospekti eestikeelne kokkuvõte ja võlakirjatingimused on teatele lisatud.

    

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Prospectus_ET.pdf
Prospectus_EN.pdf
Terms_and_conditions_of_subordinated_bonds.pdf