Paskelbta: 2020-09-16 10:30:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Kita informacija

Dėl visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimo gairių

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) parengė visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimo gaires (toliau – Gairės), kuriose Bendrovės akcininkų patogumui pateikiama visa su Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimu susijusi informacija.


Gairėse apibrėžiama Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų kompetencija, jų šaukimo ir informavimo apie juos tvarka ir kita.


PRIDEDAMA: Visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimo gairės.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594


Priedas


VAS organizavimo gairės_LT_Fin_2020-09-.pdf