Paskelbta: 2020-09-17 10:00:29 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Nasdaq Vilnius sprendimas dėl sąlyginio AB "Ignitis grupė" akcijų įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą

Vilnius, Lietuva, 2020-09-17 10:00 CEST -- Dėl sąlyginio AB „Ignitis grupė“ paprastųjų vardinių akcijų įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą:

Ignitis grupė PVA (trumpinys IGN1L, ISIN kodas LT0000115768)
 

1. Įtraukti AB „Ignitis grupė“ paprastąsias vardines akcijas (PVA), kurių ISIN kodas LT0000115768, į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu 2020 m. spalio mėnesį AB „Ignitis grupė“ įvykdys šias AB Nasdaq Vilnius valdybos nustatytas sąlygas:

1.1.  teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtintas ir paskelbtas vertybinių popierių, kuriuos siekiama siūlyti viešai ir įtraukti į reguliuojamą rinką, prospektas; ir

1.2.  AB „Ignitis grupė“ PVA bus viešai išplatintos tiek, kad būtų įvykdyti AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse nustatyti reikalavimai, įskaitant ir 5.4. punktą dėl išplatinto pakankamo laisvų akcijų skaičiaus.


2. Nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ paprastosios vardinės akcijos bus laikomos įtrauktomis į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą pateikus ataskaitą apie sąlygų įvykdymą ir AB Nasdaq Vilnius valdybai priėmus sprendimą, kad AB „Ignitis grupė“ ir jos išleistos finansinės priemonės atitinka AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

3. Jeigu bus įvykdytos šiame AB Nasdaq Vilnius valdybos sprendime nustatytos sąlygos, AB Nasdaq Vilnius valdyba nustatys įtraukimo į prekybos sąrašą dieną, kuri taip pat bus ir pirmoji šių finansinių priemonių kotiravimo diena. 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.