Paskelbta: 2020-09-15 12:00:29 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-15 12:00 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,929 14,2946 28,3864 179003,8484
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0299 1948,954 0,4674 677523,6591
INVL Baltijos fondas 34,2815 0 10,005753 192434,979068

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com