Paskelbta: 2020-09-15 08:02:36 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Rugsėjo 14 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-09-15 08:02 CEST --
OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Rugsėjo 14 d. –  9,9945 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Rugsėjo 14 
d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Rugsėjo 14 
d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund  akcijų skaičius, 2020 m. Rugsėjo 14
 d. – 178828 vnt.

 

         Orion Asset Management