Paskelbta: 2020-09-14 15:48:18 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl finansavimo sutarties

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad jos valdyba, 2020 m. rugsėjo 14 d. pritarė sprendimui sudaryti sutartį su Europos investicijų banku (toliau- EIB), dėl 110 mln. eurų paskolos, skirtos išmaniųjų skaitiklių ir jų duomenų surinkimo bei valdymo IT sprendimams įgyvendinti (toliau – Projektas). Šia sutartimi papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių (garantijų, laidavimo, įkeitimo ir kitų) nėra numatyta.

Gavusi paskolą iš EIB, Bendrovė planuoja suteikti paskolą AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri yra atsakinga už Projekto įgyvendinimą. Tokia finansavimo struktūra pasirinkta siekiant geriausių EIB paskolos sąlygų ir įgyvendinant „Ignitis grupė“ įmonių grupės finansavimo strategiją.


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas

arturas.ketlerius@ignitis.lt