Paskelbta: 2020-09-14 14:53:44 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ pasirinko strateginį partnerį jūrinio vėjo parkų projektų vystymui

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir (ar) „Bendrovė“), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupės“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

2020 m. rugsėjo 14 dieną, Bendrovė paskelbė pasirinkusi strateginį partnerį jūrinio vėjo parkų projektų vystymui Lietuvoje – OW Ocean Winds (toliau – „OW“). Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Ignitis renewables“ sudarė susitarimą su OW Offshore S.L. dėl bendro pasiūlymo teikimo jūrinio vėjo procesuose Lietuvoje. Bendrovė, kartu su OW, sieks dalyvauti jūrinio vėjo parkų aukcionuose Lietuvoje, kuriuos planuojama paskelbti 2023 m.

Bendrovė strateginio partnerio jūrinio vėjo parkų projektų vystymui paiešką pradėjo 2019 m. pirmąjį ketvirtį. Per visą paieškos laikotarpį „Ignitis grupės“ partnerystės kvietimu susidomėjo daugiau nei dešimt bendrovių, septynios iš jų pateikė oficialias paraiškas.

Bendro Lietuvoje planuojamo vystyti jūrinio vėjo parko projekte Bendrovės dukterinei įmonei UAB „Ignitis renewables“ priklausys 51 proc., o strateginiam partneriui OW – 49 proc. akcijų.

Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Ignitis renewables“ taip pat  pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį su OW Offshore S.L. dukterine bendrove Delphis Holdings Limited, dėl 5 proc. „Moray West“ vėjo jėgainių parko rytinėje Didžiosios Britanijos pakrantėje įsigijimo ir bus mažasis partneris projekte.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas

arturas.ketlerius@ignitis.lt