Paskelbta: 2020-09-14 11:12:45 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020-09-14 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000650046
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB04023C
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB04023C
Atsiskaitymo data 2020-09-16
Išpirkimo data 2023-08-16
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,4
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,220
Vidutinis svertinis pelningumas, % -0,200
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % -0,190
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 354 700 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 60 000 000,00
Apyvarta, EUR 61 073 654,54

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com