Paskelbta: 2020-09-11 12:47:38 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-11 12:47 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,5145 15,9006 276,6886 179016,2241
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0072 0 0 676775,1725
INVL Baltijos fondas 34,2184 0 0 192442,065803

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com