Paskelbta: 2020-09-10 15:05:00 CEST
UTIB „INVL Technology“
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautą pranešimą apie sandorius SUTPKIB „INVL Technology“ akcijomis.


 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas


INVL Technology_vadovu sandoris_2020 09 10.pdf