Paskelbta: 2020-09-10 11:03:26 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-10 11:03 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,2493 0 20,4276 179277,0121
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0007 0 0 676775,1725
INVL Baltijos fondas 34,2625 0 81,133571 192442,065803

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com