Paskelbta: 2020-09-09 12:46:32 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-09 12:46 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,8517 17,8323 0,8388 179297,4397
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0038 12,6655 456,4537 676775,1725
INVL Baltijos fondas 34,1355 2,929502 7,859893 192523,199374

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com