Publicēts: 2020-09-08 16:28:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Papildināts: Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu akciju sabiedrības “Olainfarm” 22. septembra plks.10.00 kārtējā akcionāru sapulces darba kārtībā

Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu akciju sabiedrības “Olainfarm” 22. septembra plks.10.00 kārtējā akcionāru sapulces darba kārtībā ir papildināts ar lēmumu projektiem.


Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikums


Lemumu projekti_22092020_10_papildus jautajumi_LAT.docx