Paskelbta: 2020-09-08 11:13:44 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-08 11:13 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,4792 2,6336 165,7035 179280,4462
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0487 3,163 0 677218,9607
INVL Baltijos fondas 34,3634 0 0 192528,129765

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com