Publicēts: 2020-09-07 18:24:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu akciju sabiedrības “Olainfarm” 22. septembra plks.10.00 kārtējā akcionāru sapulces darba kārtībā

Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu akciju sabiedrības “Olainfarm” 22. septembra plks.10.00 kārtējā akcionāru sapulces darba kārtībā

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, turpmāk – Sabiedrība, (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) valde paziņo, ka 2020. gada 22. septembra plkst.10:00 kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā iekļauti sekojoši papildus jautājumi:

“Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi”;

“Iekšējās revīzijas veikšana”;

“Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievēlēšana”;

“Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunās revīzijas komitejas ievēlēšana”.

Papildus jautājums ir iekļauts pēc akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāres Nikas Saveļjevas, kas pārstāv 7,79% no akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, pieprasījuma, izmantojot Latvijas Republikas Komerclikuma 274. panta otrās daļas tiesības.

Olainē, 2020. gada 07. septembrī

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com