Paskelbta: 2020-09-07 16:07:00 CEST
UTIB „INVL Technology“
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautus pranešimus apie sandorius SUTPKIB „INVL Technology“ akcijomis.


 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedai


INVL Technology_vadovu sandoris_Invalda INVL_2020 09 03-s0907.pdf
INVL Technology_vadovu sandoris_Invalda INVL_2020 09 04-s0907.pdf
INVL Technology_vadovu sandoris_Invalda INVL_2020 09 07-s0907.pdf
INVL Technology_vadovu sandoris_Invalda INVL_2020 09 02-s0907.pdf