Paskelbta: 2020-09-07 12:09:34 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-07 12:09 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,4709 2,982 313,7172 179443,5161
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0145 11,9007 0 677215,7977
INVL Baltijos fondas 34,1019 153,40289 19,182271 192528,129765

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com