Paskelbta: 2020-09-04 11:47:03 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

AB ”Šiaulių bankas” akcijų viešas pardavimas

Nuo 2020-09-07 iki 2020-10-07 bus parduodamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijai priklausančios AB ”Šiaulių bankas” (ISIN kodas LT0000102253) akcijos, sandorius vykdant paskutinę viešo pardavimo dieną.

Parduodamų akcijų skaičius – 416 180 vnt.
Pradinė 1 akcijos kaina – 0,430 EUR
Pavedimų pateikimas – nuo 09:00 iki 16:00 EET kiekvieną aukciono dieną, nuo 09:00 iki 15:30 paskutinę aukciono dieną.
Sandorių vykdymo laikas – 2020-10-07 15:45 EET.
Aukciono tipas – ”Atviras”
Sandoriai vykdomi vieningos kainos būdu –aukciono metu nustatoma viešo akcijų pardavimo kaina, kuria vykdomi visi sandoriai (remiantis AB Nasdaq Vilnius Specialiųjų procedūrų taisyklių 4.4.20 punktu – ”Dutch” aukcionas).
Rinka - VSE Public Sales (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga – SAB1LPS2.

 

Daugiau informacijos:
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius
Antanas Bartulis
tel: +370 41 596 200

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com