Paskelbta: 2020-09-04 10:29:25 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-04 10:29 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,6391 5,8411 83,9264 179754,2513
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9719 3,3644 0 677203,897
INVL Baltijos fondas 34,3894 15,382647 28,863743 192393,909146

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com