Paskelbta: 2020-09-03 11:33:24 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-03 11:33 CEST -- Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,7911 9,7482 65,8167 179832,3366
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,9400 48,3309 0 677200,5326
INVL Baltijos fondas 34,3958 301,577518 13,9699 192407,390242

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com