Paskelbta: 2020-09-02 13:35:38 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Pranešimas apie esminį įvykį

PST pateikė prašymą atnaujinti teisminį procesą dėl konkurencijos pažeidimo


AB Panevėžio statybos trestas (PST) pateikė prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atnaujinti teisminį procesą dėl konkurencijos įstatymo pažeidimo.
Bendrovė, pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme numatytą teisę, remiantis keliais šiame įstatyme nurodytais pagrindais, prašo taikyti išimtinę proceso atnaujinimo procedūrą konkurencijos teisės taikymo ir teisingumo vykdymo esminėms klaidoms ištaisyti.
Bendrovė pažymi, kad nepaisant šio žingsnio, jau vykdo paskirtos baudos mokėjimus pagal sutartą grafiką.
Konkurencijos tarybos sprendimu dėl konkurenciją ribojančio susitarimo PST skirta daugiau nei 8,5 mln. eurų bauda.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas
Tel.: (8-45) 505 503