Paskelbta: 2020-09-02 10:36:54 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-02 10:36 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,6501 131,9099 10,955 179888,4051
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,8072 1203,3805 0 677152,2017
INVL Baltijos fondas 34,3758 9,370546 18,010148 192119,782624

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com