Paskelbta: 2020-09-01 12:29:46 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugpjūčio 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-09-01 12:29 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugpjūčio 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,6045 42,3823 231,2286 179767,4502
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,7555 616,7755 0 675948,8212
INVL Baltijos fondas 34,2253 40,326308 102,006206 192128,422226

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com