Paskelbta: 2020-09-01 08:10:46 CEST
APB "Apranga"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorius

APB „Apranga“ gavo pranešimą apie APB „Apranga“ valdybos nario Vido Lazicko sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801

Priedas


Pranesimas apie emitento vadovu sandorius 2020-09-01_2.pdf